top of page
Island of Light-42.jpg

OM ISLAND OF LIGHT

Island of Light är en plats där naturens råa skönhet och den moderna tekniken flätas samman i de mest fascinerande kreativa former. Island of Light är en internationell ljuskonstfestival placerad på den vackra granitön Smögen på den Svenska västkusten, med de vackraste omgivningarna. Plats där den karga naturen och rosa granitklippor, med fortfarande tydliga spår från istiden, möts. Sedan starten 2018 har Island of Light varit värd för ett stort antal av världens ledande ljuskonstnärer, som presenterade sina ljusverk inbäddade i denna unika miljön.

Island of Light arrangeras av den ideella föreningen Smögen Art-Light Festival under den konstnärliga ledningen av festivalens grundaren Dulce Ahlberg.

OMRÅDET

Ön Smögen, känd för sin naturliga skönhet, med sina rosa granitklippor, naturhamnar och en genuin gammal fiskarby utgör en mycket unik miljö. En kombination av naturliga och urbana miljöer, öppen himmel, det nordiska havet och vackra klippformationer utgör en fascinerande bakgrund för ljuskonst. Kombinationen av natur och urbana miljöer, den öppna himmel, det nordiska havet och vackra klippformationer och den mycket unika arkitekturen skapar en fascinerande bakgrund för fängslande ljuskonst. Smögen är ett fullständigt kreativt och unikt scenario för Island of Light med givna förutsättningar till en mycket särpräglad upplevelse.

Island of Light-17.jpg

Artwork Underworld, av Aleksandra Stratimirovic är ett pågående projekt skapat i samarbete med "Sotenäs Marine Recycling Center"

KONST-LJUS-NATUR

”Sotenäs Marine Recycling Centre” tar hand om kasserade fiskeredskap, spöknät och havsplast som samlas in från stränderna från hela Sverige. Projektet startade 2018, under beskydd av Sotenäs Symbioscentrum med stöd av Sotenäs kommun, med syfte att rena havsbotten och vidta åtgärder för att rädda ömtåligt havsliv. Endast i år har centret samlat in cirka 40 ton kasserat material. Dessa insamlade fiskeredskap plockas isär och sorteras för vidare återanvändning och återvinning. I nära samarbete med den lokala tråltillverkaren ”FF Norden” återanvänds en del av det insamlade materialet när man skapar nya trålar och nya fiskeinnovationer.

bottom of page